„Komentator sportowy ma być jak przyprawa do dobrego dania“

„Komentator sportowy ma być jak przyprawa do dobrego dania“

„tylko ten kto walczy, ma szansę na zwycięstwo, bo kto nie walczy, już przegrał..“ – Przemysław Babiarz

Słyszałem, że czas rezerwowany na spotkania ze znajomymi bardzo mocno filtrujesz… rozmawiasz o sporcie albo o Bogu. Czas, który przeznaczasz na rozmowę, zawsze musi być wartościowy?

Nie wynika to z faktu, że jestem zamknięty na spotkania, tylko dlatego, że tego czasu jest tak mało. Życie stawia mnie w takiej sytuacji, że muszę wyznaczać pewne ramy. Sport to tematyka zawodowa, a rozmawianie o sprawach związanych z najważniejszą istotą, czyli z Panem Bogiem, to jest potrzeba serca i duszy …i umysłu. Dlatego, że zrozu- mienia tego co się dzieje wokół, zrozumienia świata, zro- zumienie siebie to jest podstawa, która zapewnia poczucie sensu w życiu. A poczucie sensu daje przekonanie, że bez względu, czy dzieje się dobrze, czy źle, ma to jakiś sens.

Mówi się, że tam gdzie drzwi się zamykają-okno się otwiera. Studiując Twoją historię zawodową, nie mogę się z tym powiedzeniem nie zgodzić. Aktor, którego nie chcą w teatrze, który musi zmienić profil działania…miałeś poczucie niespełnienia?

Rzeczywiście jest taka trochę egzemplifikacja tej sytuacji, że się drzwi zamknęły do kariery aktorskiej, do gry w te- atrze. Po trzech latach pracy w Teatrze Wybrzeże, podczas rozmowy sezonowej usłyszałem, że teatr nie ma wobec mnie żadnych planów.

Nie próbowałeś rozmawiać z dyrekcją na ten temat?

Dyrekcja jest doskonale przygotowana do tego typu rozmó- w(uśmiech) W tej sytuacji powinienem się obrazić i powie- dzieć: „tak? Jeszcze będziecie żałowali tej decyzji”(śmiech). Wtedy wiedziałem, że muszę poszukać pracy w innym te- atrze, i to się zbiegło z ogłoszeniem w TV, że poszukują ko- mentatorów i prezenterów sportowych. I to było to okno, o którym mówiłeś wcześniej…

Dalszy ciąg wywiadu w drukowanej wersjii DC Magazine, lub wersji pdf.

Soczi 2014 Zimowe Igrzyska Olimpijskie
ekipa polskich dziennikarzy i komentatorow
Przemyslaw Babiarz

Share