Rozwój to zawsze dobra inwestycja.

Rozwój to zawsze dobra inwestycja.

Wielu z nas na początku roku ma liczne plany i postanowienia dotyczące tego, co chce zrealizować w kolejnym roku.
Wydaje się, że szkolenia to zawsze dobry pomysł. O tym co zrobić, aby była to dobra inwestycja i jak przygotować się do szkolenia pracowników rozmawiamy z Leszkiem Sergiel – założycielem i właścicielem firmy WITALNI, licencjonowanym trenerem sprzedaży, zarządzania i umiejętności interpersonalnych.

 

DC: Panie Leszku, już od kilkunastu lat prowadzi Pan szkolenia i  doradza w  zakresie rozwoju personelu. Zaczyna się czas noworocznych postanowień. Czy zawsze warto się szkolić?

Leszek Sergiel: Na pewno zawsze warto się rozwijać. Na początku roku warto przygotować plan, który chcielibyśmy zrealizować. To nic innego, jak słynne postanowienia noworoczne, jednak tym razem są to zadania do wykonania. Warto, żeby były one związane z  analizą własnych atutów, celów i tego, co należy zrobić, aby to osiągnąć. Podobnie zresztą jest w  firmach. Kłopot zaczyna się już jednak przy rozpoznaniu potrzeb. Dlaczego ich rozpoznanie jest tak rzadko przeprowadzane w  firmach? Głównym powodem są przede wszystkim koszty. Do analizy trzeba zaangażować i ludzi z firmy i pieniądze dla zewnętrznych doradców. Twierdzę jednak, że bez względu na koszty warto to zrobić, bo działania rozwojowe lub zmieniające aktualny stan rzeczy oparte o analizę będą optymalne, czyli najtańsze. Ma to szczególne znaczenie w  przypadku rozwoju kadry poprzez tzw. szkolenia wewnętrzne – przeznaczone dla kadry jednej firmy, bez względu czy realizuje je firma zewnętrzna czy trener wewnętrzny.

DC: No dobrze, co w takim razie powinni zrobić nasi Czytelnicy – liderzy wielu firm i zespołów, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty?

Leszek Sergiel: Do świadomego przygotowania planu rozwoju pracowników, ważna jest analiza kilku elementów.
Są to m.in. odpowiedzi na pytania związane z oczekiwanymi rezultatami, posiadanymi w świetle tych oczekiwań zasobami w postaci wiedzy, umiejętności i postaw. Dodatkowo zawsze należy weryfikować zakres obowiązków, planowane modyfikacje w  procedurach, technologiach, etc. Ogromne znaczenie ma umieszczenie planu rozwoju kadry w globalnym planie rozwoju przedsiębiorstwa. Efekty najlepszego cyklu szkoleń i  innych działań związanych z rozwojem ludzi zawsze opóźnione są o długość inercji. Zatem kadrę warto, a nawet należy rozwijać dostatecznie wcześniej przed planowanym terminem np. zmian, rozwoju, etc.
Pełne rozpoznanie potrzeb i ich analiza to najkorzystniejsze rozwiązanie przed uruchomieniem programu rozwoju kompetencji pracowników. Szkolenia prowadzone przy cząstkowym rozpoznaniu obarczone są ryzykiem niższej efektywności, ale również mogą przynieś pozytywne rezultaty. Aby tak się stało, koniecznym warunkiem jest korzystanie z  doświadczonych prowadzących, bo tylko tacy potrafią elastycznie reagować na „nagłe” oczekiwania uczestników.09

DC: Jak w takim razie wybrać najlepszego trenera?

Leszek Sergiel: Wybór trenera, instruktora, osoby prowadzącej, to kolejny obszar, w  którym łatwo o  błędy. Trenerów odpowiednich dla wszystkich nie ma i  nie będzie. Kryteria doboru, to przede wszystkim potwierdzone kompetencje dotyczące tematu szkolenia, ale również kompetencje w prowadzeniu zajęć. Tutaj warto zainwestować czas w  spotkania z  przewidywanymi do współpracy osobami, czas na obejrzenie pokazu – prezentacji firm szkoleniowych. Warto również wziąć udział w szkoleniach pokazowych lub otwartych prowadzonych przez planowaną do współpracy firmę. Niewątpliwie, referencje i  portfolio mogą być źródłem oceny i doboru osób prowadzących, ale nie jedynym.

DC: A miejsce? Czy też jest ważne?

Leszek Sergiel: Oczywiście. Do powszechnego błędu wynikającego niekiedy z oszczędności, jest organizacja szkolenia na terenie firmy. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest niewątpliwe strona ekonomiczna i fakt, że można część ćwiczeń przeprowadzić w „naturalnym” środowisku. Niestety, to środowisko jest też zagrożeniem dla uczestników, którzy w przerwach szkolenia wracają na swoje stanowiska pracy przerzucając uwagę z  treści szkolenia na „bieżące” tematy zawodowe. Dodatkowo, uczestnicy wywoływani są ze szkolenia przez inne osoby z firmy do załatwiania „pięciominutowych” kwestii. Osobiście odradzam szkolenia w siedzibie firmy, chyba że firma jest zamknięta i szkolenie odbywa się np. w sobotę. Decydując się na lokalizację szkolenia w terenie, warto wziąć pod uwagę m.in. „sprawiedliwe odległości” w przypadku uczestników z różnych oddziałów oraz jakość hotelu, sali konferencyjnej, tak aby zła ocena hotelu nie rzutowała na deprecjonowanie samego szkolenia.
Obecnie oferta „konferencyjna” wielu hoteli jest już na pożądanym, wysokim poziomie. Coraz lepsza jest wiedza o tym jak przygotować salę, sprzęt elektroniczny czy catering, aby uczestnicy szkolenia mogli komfortowo zdobywać wiedzę i ćwiczyć umiejętności.

DC: Mówi się, że personel to bardzo istotny kapitał firmy….

Leszek Sergiel. Zgadza się. Zwłaszcza w  dzisiejszej gospodarce opartej na kompetencjach i rynku opartym na pracobiorcy. Podczas realizacji przez naszą firmę asyst doradczych, bardzo często obserwujemy i  uczestniczymy w rozwoju pracowników. Pierwszym krokiem jest właściwa rekrutacja, potem wdrożenie pracownika, zbudowanie systemów motywacyjnych, profesjonalne zarządzanie personelem oraz jego świadomy rozwój i szkolenie. We wszystkich tych działaniach pomagamy przedsiębiorstwom o różnej wielkości, na różnych etapach ich rozwoju.

DC: Do zobaczenia zatem na sali szkoleniowej. Dziękuję za rozmowę.

Leszek Sergiel: Będzie mi miło.  Dziękuję i do zobaczenia

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma WITALNI

działa na rynku usług szkoleniowych i doradczych od 2002 roku. Organizuje szkolenia otwarte i  zamknięte, pobudzając uczestników do sukcesu. Pomaga w  rekrutacji i rozwoju kadr, budowie porządku organizacyjnego, przygotowaniu i  realizacji strategii handlowych, rozwoju wyspecjalizowanych kompetencji. Dysponuje też narzędziami, dzięki którym możemy zdiagnozować problemy i wyzwania w Państwa firmie, aby błyskawicznie sobie z nimi poradzić.
Dzisiaj WITALNI to zespół trenerów, ekspertów i doradców, którzy mogą pracować nad rozwojem Państwa i  Państwa firmy.

 

W imieniu Firmy WITALNI – zapraszamy do współpracy.
www.witalni.pl

Share